Toxic bygger app till Schenker AB

Skrevs den 25 april 2017

Toxic inleder samarbete med DB Schenker AB och bygger en app för kodning av gods.

Utvecklingen börjar i April och kommer levereras innan sommaren. Spännande uppdrag för en spännande kund. Mer information kommer.

"För oss är samlastning för gods och paket lika självklart som att källsortera. Din sändning samlastas med produkter från olika avsändare. Vi kallar det kollektivtrafik för gods. Vår grundare Gottfried Schenker la den grunden till oss för över hundra år sedan"

Daniel Eriksson
Daniel Eriksson Affärsutvecklare 072-566 15 00 daniel.eriksson@toxic.se