Toxic bygger en App till Norima i Värnamo

Vi har fått i uppdrag av Norima i Värnamo att bygga en App för att visa alla deras maskiner på ett snyggare och enklare sätt.

Skrevs den 13 april 2014

Norima har en bit över 300 maskiner på lager, och för att på ett enklare sätt kunna presentera alla maskiner och all information kring dessa så har man valt att bygga en App för detta.

Appen har även inbyggt stöd för att kunna synka ner all information lokalt på enheten vilket möjliggör det att jobba med Appen offline.

Appen är under utveckling och beräknas vara klar under maj månad.