App skapar värde åt RO-Gruppen - Culture is king

”Fantastisk leverans av Toxic genom hela projektet. Stor förståelse för våra behov, kreativa, engagerade och tekniskt mycket duktiga", säger RO-Gruppens VD Andreas Jaldevik.

Skrevs den 07 december 2017

Uppdraget

Ro-Gruppen upplevde en utmaning i att kommunicera med sina medarbetare på ett smidigt och kontrollerat sätt.

Alla anställda hade inte tillgång till mail och intranät vilket gjorde att kommunikationen främst gick över sms eller muntligen.

Samtidigt är många utav RO-Gruppens medarbetare utspridda över landet vilket resulterar i luckor i kommunikationen.

Nyheter kring bolaget nådde ibland marknaden innan de släppts/informerats internt av sin arbetsgivare, detta gjorde att delaktigheten och samhörigheten blev lidande.

Att hantera checklistor, kontaktytor och säkerhetsinformations i alla kanaler var tidskrävande, detta ville RO-gruppen effektivisera och i vissa fall digitalisera.

Lösningen

Lösningen  blev att RO-gruppen fick direkt tillgång till sina anställdas telefoner genom en app.

Appen bygger kring informationsflöden som rör intern och extern information på bolaget.

Målet är att skapa delaktighet och medvetenhet kring vad som är på gång kring RO-Gruppen.

Alla anställda har appen installerad vilket gör att det blir möjligt att kommunicera med samtliga medarbetare via pushnotiser.

I appen finns rena informationssidor men också checklistor för säkerhet samt enkla saker som kontaktinformation.

Appen innehåller även ett projektflöde som kan ses som ett "internt instagram" där samtliga medarbetare kan ladda upp bilder och text kring deras unika projekt. 

Appen är en informationsbärare och en brygga till de som inte varje dag har tillgång till mail ute på fältet.

Den bygger även vidare på RO-Gruppens varumärke i organistaionen. Internt speglar appen en attraktiv arbetsgivare med koll på läget.

Appen skall vara lika självklar som mail och Facebook och skapa en gemenskap hos RO-Gruppens medarbetare, alla ska känna sig inkluderade och informerade - Culture is king.

En viktig aspekt för att lyckas med uppdraget var att värdet för medarbetaren var fokus nummer ett, värdet för bolaget var sekundärt.

Teknik

Informationsbäraren (backend) i detta uppdrag är Umbraco i botten och ett api som appen kan prata med.

Vi kommunicerar med Facebooks api och hämtar RO-Gruppens nyhetsflöde därifrån.

Vi kommunicerar även direkt med deras AD för inloggning.

I RO-Gruppens applikation har vi även gjort det möjligt att länka till andra källor av information, i RO-Gruppens fall handlar detta om andra appar.

Värdet

Genom en applikation för RO-Gruppens alla anställda skapar vi nu kontroll, där medarbetarna kan känna sig informerade och delaktiga i den dagliga driften.

De kan även ta del utav företagets vision och förstå vart man tillsammans är på väg. 

De kommer kunna skapa delaktighet mellan avdelningar och över bolagsgränser, samtidigt som de bygger upp varumärket RO-Gruppen.

Säkerhetsmässigt kan de försäkra sig om att alla har tillgång till rätt information vid rätt tid och alltid rätt version.

Tanken är att skapa rena tidsbesparingar i form av mindre telefonsamtal med frågor, påminnelser eller mail rent administrativt.

Vi har även så långt det gått fokuserat på att lägga upp en nyhet eller information på en plats för att minska dubbelarbete.

Detta är ett utmärkt exempel på intern digitalisering.

Har du frågor kring applikation eller ser en nytta för dig och ditt företag, kontakta mig Daniel Eriksson på 072-5661500 alternativt daniel@toxic.se så hjälper jag dig vidare.