6 snabba med Jonathan, SEO- och CRO-specialist på Toxic

Jonathan är specialisten som vet hur du gör för att öka trafiken till din webb och få dina besökare att konvertera. Han är inte rädd för att testa nya saker och han vet att datadrivna beslut alltid ger bäst resultat. Lär känna Jonathan och hans vardag som SEO- och CRO-specialist på Toxic i denna intervju.

Skrevs den 13 april 2023

Hej Jonathan! Du jobbar som SEO & CRO-specialist på Toxic. Vad innebär det?

Att vara SEO-specialist innebär att jag optimerar webbplatser för våra kunder så att de ska få mer trafik till sin sajt. CRO-området handlar om att optimera webbplatser så att de besökare som lockats till sajterna faktiskt gör det kunderna vill, det vill säga konverterar.

Du kan göra många olika saker för att din sajt ska ranka högre på Google och några delar som jag gör inom SEO är bland annat sökordsanalys, optimering av befintliga texter, tar fram nya texter för nya kategorier och tekniska justeringar som ofta görs i samband med webbutveckling.

Conversion Rate Optimization (CRO) mäts ofta i konverteringsfrekvens, där mitt uppdrag innefattar att optimera sajten så att konverteringsfrekvensen ökar och kundens mål uppnås. Ett mål kan vara att få besökare att handla, ett annat kan vara att ladda ner en guide, ett tredje kan vara att klicka sig in på en specifik sida. Grunden är dock alltid densamma; besökaren ska göra något som leder till ökad konvertering.

Kan du beskriva hur en typisk arbetsdag ser ut för dig?

Alla dagar ser olika ut men till stor del handlar mitt jobb om att göra olika typer av analyser för att kunna presentera förslag på förbättringar för de kunder vi arbetar med. Den vanligaste formen av analys innebär att jag kollar på sajtens nuläge; vad för typ av trafik som finns på sajten, hur många användare den har, vilka kanaler de kommer ifrån osv. Genom att analysera datan kan vi ta fram hypoteser som vi sedan testar och ser om de fungerar. Utifrån analyserna kan jag, tillsammans med mina kollegor sedan skrida till verket och optimera sajten baserat på data i stället för gissningar. Mitt arbete förutsätter att det finns ett gott samarbete mellan mig, UX-designer och webbutvecklare.

Hur kom du in på den här banan?

Det började faktiskt med att jag startade upp min egen e-handel genom Shopify. Jag var väldigt engagerad och ville snabbt se resultat och då insåg jag att jag var tvungen att lära mig att driva trafik till sajten. Vid den tiden kunde jag inte så mycket utan jag testade mig fram och körde olika typer av marknadsföringskampanjer. När jag sedan analyserade hur det gick såg jag snabbt att sökordsoptimering var det bästa sättet att förstå sig på marknaden och därmed kunna öka försäljningen. Därefter började jag studera för att lära mig mer. Sedan jobbade jag några år med SEO och content marketing på ett företag i Barcelona innan jag hamnade på Toxic.

Berätta om något som du är lite extra stolt över gällande din yrkesroll.

De stoltaste stunderna är när en kund förstår att det arbete vi gör faktiskt ger resultat och att det syns på sista raden. Ett exempel är från Ramström, en av våra kunder här på Toxic, där vi skulle ta fram SEO-anpassade produkttexter med målet att öka trafiken till några olika produktkategorier. Den organiska trafiken från Google ökade med nästan 100% och kunden var väldigt nöjd. Det var ett roligt projekt som jag är extra stolt över.

Hur blir man en bra SEO/CRO-specialist?

En stor del till att jag har utvecklats och blivit bättre i min roll är genom mina kollegor. De utmanar mig och vi stöter, blöter och testar tillsammans. Den här branschen kräver en stor dos av nyfikenhet och mod att våga testa nya saker eftersom det ständigt kommer nya uppdateringar, tekniker och verktyg att anpassa sig efter. Jag tror också att du blir bättre genom att våga lita på datan. Genom att mäta ser vi vad som fungerar och inte fungerar och utifrån det kan vi vara kreativa för att uppnå ett annat resultat. Till sist ser jag att det är en fördel om du gillar statistik och siffror lika mycket som du gillar människor. Det är mycket psykologi inblandat och det är bra om du har känsla för båda delarna.

Till sist ­– vad är det bäst med att jobba som SEO & CRO-specialist på Toxic?

Det bästa är att vi jobbar datadrivet och baserar alla våra beslut på fakta. Vi får genom att analysera data svart på vitt att det funkar. Det är fantastiskt roligt att se och framför allt få leverera till våra kunder.

Vill du ha hjälp med SEO- eller CRO-arbete för att driva trafik till din webbplats och öka din försäljning? Kontakta Ida, Growth Manager på Toxic.