Missing People Macmockup
Missing People

Missing People

Under början av 2018 kom Missing People i kontakt med oss på Toxic och förklarade sina utmaningar kring en ny webbsida. Man hade då fastnat i en lösning som var oflexibel och svår att arbeta i, samt saknade användarvänlighet både för redaktören och besökaren. Deras tidigare hemsida präglades inte heller av deras ny framtagna grafiska identitet.

Webb

Umbraco

Om Missing People

Cirka 7000 personer, varav 1500 barn, anmäls som försvunna i Sverige varje år. I dag är Missing People en rikstäckande ideell organisation med ett tjugotal regionala avdelningar runt om i landet. Kärnan för organisationen är alla frivilliga personer som ger av sin tid för att hjälpa till i sökandet efter försvunna personer. Alla de som leder sökinsatserna bemannar de regionala avdelningarna och de som sitter i jouren är volontärer.

Vad vi uppnått

En enklare administrering av webbsidan för redaktörerna med ökad flexibilitet då lösningen är baserad på CMS:et Umbraco 7. Ytterligare ett lager som har adderats är en koppling för bidragsgivande, så att fler personer kan vara med i stöttningen mot att hitta försvunna människor. Vi har även kopplat på Google Analytics för att analysera trafik och arbetet med organisk sökmotoroptimering (SEO).

Nya förutsättningar

Användarvänligt och uppdaterad

Tillsammans har vi skapat helt nya förutsättningar för Missing People gällande deras digitala närvaro. Idag kan man arbeta och administrera webbsidan efter tycke och smak, med en användarvänlig webbsida både för redaktörerna och besökaren utefter deras nya grafiska identitet. Under hela utvecklingsfasen har vi haft besökaren i fokus (UX), för att enkel kunna navigera och hitta den information man söker. Detta leder till att fler människor kan engagera sig och ansöka om att bli volontär, samt att spridningen av försvunna människor enkelt kan kopplas mot sociala medier har förenklats och effektiviserats.