Elkedjan Macmockup
Elkedjan

Elkedjan

Sedan 2018 har Elkedjan Toxic som digital partner och det första steget vi tog tillsammans var att skapa en plattform för att bygga relationer och snabb kommunikation mellan alla Elkedjans medlemmar över hela Sverige. Vi byggde ett intranät för användning både i form av en app samt för desktop.

Webb

System & App

Umbraco

Intranät

Bakgrunden

Vi fick i uppgift att hitta en lösning som skulle kunna göra verklig skillnad både gällande relationsskapande och tillhörighet men också som informationsbärare och nyttoskapare för medlemmarna. Elkedjan är ett starkt varumärke och vårt uppdrag var också att låta all kommunikation genomsyras av den grafiska identitet som de har gemensamt som medlemsorganisation. Vi skulle på ett effektivt och engagerat sätt hitta en lösning som möjliggjorde det för Elkedjan att nå ut med informationen till 2000 anslutna elinstallatörer runt om i Sverige. 

Om Elkedjan

Elkedjan är idag Sveriges största och enda rikstäckande kedja för elinstallatörer och arbetar med både proffs-och privatkunder sedan 1966. Med komplett elgrossistsortiment och paketerade lösningar, koncept och tjänster finns Elkedjans medlemsföretag på 180 platser med sammanlagt 2000 medarbetare över hela landet. Elkedjan har arbetat med utveckling och innovativa lösningar på ett enkelt sätt genom åren. De ser saker ur ett verksamhetsperspektiv och betraktar just digitaliseringen som ett bra verktyg för att förenkla och effektivisera flöden och processer

Resultatet

Intranät - Webb & App

Vi har byggt ett starkt och kraftfullt intranät för desktop och som app, med plats för mycket information av olika slag och med funktionalitet som hjälper medlemmarna i deras vardag. Med allt ifrån att söka kunskap och hjälp i nätverket till att kunna ta del av kampanjer och värdeskapande samarbeten. Utgångspunkten har varit att appen kommer vara den plattform som används mest och skapar högst relevans. Det är också där man kan följa alla medlemmars sociala interaktion med varandra. Elkedjan har fått ett verktyg där de från centralt håll kan kommunicera med alla som arbetar i medlemsföretagen. De olika medlemsföretagen kan kommunicera enbart inom sitt eget företag och med andra medlemmar och kollegor. Allt styrs centralt i samma system.

"Toxic har varit en innovativ och snabb partner som gett oss det digitala lyftet vi letat efter. Förutom sin spetskompetens på berörda områden är de ödmjuka för vår organisation och erbjuder ett lättförståeligt gränssnitt där vi själva lätt och effektivt kan uppdatera, utveckla och förvalta våra lösningar"