Retargeting/Remarketing annonsering med Google Adwords

Skrevs av  Marcus Ceder  den  05 september 2014

Retargeting/Remarketing hjälper dig att nå potentiella kunder som känner till ditt varumärke.

Flertalet av besökarna på din webbsida brukar enbart titta runt för att informera sig om vad som erbjuds. Detta resulterar tyvärr inte i några affärer, initialt, men fördelen är att varumärket inte längre är helt okänt bland dessa besökare.

När besökarna sedan exponeras för dina produkter/tjänster en andra eller tredje gång ökar chansen att de faktiskt går in och köper något. Retargeting/Remarketing är därför ett kostnadseffektivt sätt att öka konverteringsgraden och maximera värdet av dina besökare.

Begreppen remarketing och retargeting används nästan helt synonymt. Remarketing har sitt ursprung i samband med email-marknadsföring. Retargeting är ett nytt ord som har sin "tyngdpunkt" på förmågan att kunna rikta in sig på ett specifikt kundsegment och sätta det i "sikte" för en marknadsföringskampanj.

Hur fungerar retargeting / remarketing?

Med hjälp av en retargeting-kampanj i Google Adwords kan du nå de kunder som varit inne på din hemsida och visat intresse för dina produkter/tjänster, men som behöver en extra "push" för att genomföra ett köp.

En retargeting-kampanj fungerar på följande sätt:

Det är viktigt att komma ihåg att det inte går att komma igång med en remarketing/retargeting-kampanj direkt eftersom man först är tvungen att bygga upp en lista. Givetvis kan man själv avgöra hur lång tid man vill vänta innan kampanjen sätts igång. Om man väntar för länge finns chansen att besökarens intresse svalnar.  

Kontakta oss om du är intresserad av fånga upp dina potentiella kunder genom att annonsera på Google med hjälp av retargeting/remarketing.